Go to Top

Over Vertaaltool.nl

Over vertaaltool.nl

Vertaaltool.nl is een gratis online dienstverlening. Op deze site kunt u gemakkelijk en snel zinnen en woorden laten vertalen in diverse talen. Voor deze vertalingen wordt gebruik gemaakt van vertaaltechnologie.

Als u een professionele vertaling nodig heeft, dan is het ook mogelijk om via vertaaltool.nl een prijsaanvraag te doen via de pagina ‘professionele vertaling’.

Graag zien we u terug op vertaaltool.nl!