Go to Top

Disclaimer

VERTAALTOOL.NL: Aan de functie Gratis Vertalen kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden ontleend. VERTALEN.NL geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de met behulp van de functie Gratis Vertalen verkregen vertalingen. Evenmin kan VERTALEN.NL aansprakelijk worden gesteld voor de met de functie Gratis Vertalen verkregen vertalingen, op welke wijze dan ook.

De website www.vertaaltool.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van VERTAALTOOL.NL liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoeker/gebruiker en te goeder trouw geselecteerd. VERTAALTOOL.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. VERTAALTOOL.NL geeft geen garantie noch aanvaardt VERTAALTOOL.NL enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de desbetreffende breedbandverbinding. VERTAALTOOL.NL aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. VERTAALTOOL.NL vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot zijn website. Evenmin is VERTAALTOOL.NL aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server van VERTAALTOOL.NL die de informatie toegankelijk maakt.

De op de website www.vertaaltool.nl genoemde (handels)merken en productnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden kunt u een e-mail versturen naar info[…]vertalen.nl (vervang […] door het symbool “apenstaartje”).